Oifig na nOibreacha Poiblí

Músaem na bPiarsach
agus Páirc Naomh Éanna

COVID-19

Tá Músaem na bPiarsach agus staidéarlann an dúlra dúnta faoi láthair.

Tá seirbhís beir leat ar fáil ag na seomraí tae. Tá na leithris i bPáirc Naomh Éanna oscailte.  Tá córais níos fearr glantacháin curtha i bhfeidhm agus iarrtar ar chuairteoirí chuig an bpáirc agus na seomraí tae aird a thabhairt ar gach moladh sláinteachais.

Tá geataí na Páirce ar oscailt, seachas Geata an Phríomhascaill atá oscailte le go mbeidh coisithe ábalta teacht agus imeacht. Ón 9am go 4.30pm, ó Luan go Domhnach, an dá lá sin san áireamh atá an Pháirc oscailte.

Tá an Garraí Dúnta oscailte ón 10am go dtí 1pm do dhaoine atá ag clutharú amháin agus beidh oscailte ina dhiaidh sin do gach duine eile atá ag iarraidh cuairt a thabhairt ar an nGarraí.

Tabhair aird ar an scaradh sóisialta. Cloígh le nósmhaireachtaí atá freagrach. Bain sult as do chuairt.

Ba i Músaem na bPiarsach agus Páirc Naomh Éanna a mhair Pádraig Mac Piarais idir 1910-16, agus is ann a rith sé a scoil nuálach Ghaeilge, Scoil Éanna.

Edward Hudson, an Fiaclóir Stáit, a thóg ‘The Hermitage’ an chéad lá tar éis dó léas don talamh a shíniú in 1786. Os cionn céad bliain ina dhiaidh sin a tháinig Pádraig Mac Piarais ar an teach agus é ar oilithreacht staire de láithreacha a bhí luaite le Robert Emmet. Insíonn an músaem, atá suite i mbeagnach 50 acra d’fhearann páirce álainn, scéal Phádraig Mhic Phiarais agus a dheartháir Liam, agus an chaoi ar cuireadh iad beirt chun báis as an bpáirt a ghlac siad in Éirí Amach 1916.

Tá Músaem na  bPiarsach agus Páirc Naomh Éanna faoi stiúir agus faoi bhainistíocht Oifig na nOibreacha Poiblí.

 

Pleanáil Cuairt

Eolas faoin láthair agus faoi na háiseanna.

Acmhainní

Doiciméid thábhachtacha a bhaineann leis an réadmhaoin.

Taispeántais

Féach sonraí na dtaispeántas reatha agus atá thart.

Oideachas

Eolas do mhúinteoirí agus do scoláirí.

Tá foscríbhinní iomlána agus eolas a bhaineann le cóipcheart do na híomhánna ar fad le fáil sna Gailearaithe. Más mian leat úsáid a bhaint as aon cheann de na híomhánna ar an suíomh gréasáin seo, téigh i dteagmháil linn le do thoil.

Aon naisc ar an suíomh gréasáin seo chuig ábhar seachtrach, tá siad ann chun críocha tagartha agus ní chuireann siad in iúl go n-aontaímid lena bhfuil iontu.